martes, 24 de julio de 2012

Notación musical con MuseScore: MuseScore Pentagramas sin indicación de compás

Notación musical con MuseScore: MuseScore Pentagramas sin indicación de compás: Es habitual en hojas de ejercicios, escritura moderna de Canto Gregoriano o notación contemporánea escribir música sin indicación de compás....